Arıtma

Uygulamalar
< Geri Dön

UYGULAMALAR

Atık Su Arıtma

Atık su, en genel tabiri ile insan kullanımı neticesinde evsel, endüstriyel, ticari veya tarımsal faaliyetlerden kaynaklı kontamine olmuş sudur. Atık suyun özellikleri kaynağa bağlı olarak değişir. Atık sular fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirleticiler içerebilir. Atık suların arıtılması işlemi de içerdikleri kirleticilerle paralel olarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik yollarla yapılabilmektedir:

·Kimyasal arıtma,atık suyun hızlı ve yavaş karıştırma ünitelerinde çeşitli kimyasallar eklenip, bu kimyasalların atık suyun içindeki kirleticiler ile reaksiyona girerek çökelmesi ile oluşur.

·Biyolojik arıtma,evsel veya endüstriyel atık suların oksijenli veya oksijensiz bakteriler yardımı ile biyolojik olarak parçalanması ile gerçekleşir.

·Fiziksel arıtma,hiçbir kimyasal veya bakteri kullanmadan mekanik işlemlerle fiziksel olarak atık suyun içindeki yağ ve kaba atıkların ızgara, yağ sıyırıcı paletler ve benzeri düzenekler ile uzaklaştırılmasıdır.

Genel olarak bir biyolojik atıksu arıtma tesisi, giriş terfi istasyonu, kaba ve ince ızgara ünitesi, kum ve yağ tutucu ünitesi, dengeleme tankı, ön çökeltme tankı, havalandırma havuzu, fazla çamur ve geri devir pompa istasyonu, son çökeltme tankı, çamur yoğunlaştırma ünitesi, çamur susuzlaştırma ünitesi ve dezenfeksiyon ünitesinden oluşur.

 Arpon olarak atıksu arıtma prosesinin her aşamasında geniş ürün yelpazemiz ile hizmet vermekteyiz.

Atık su pompa istasyonlarında toplanan atık sular ZENIT dalgıç tip atık su pompaları ile güvenle atık su arıtma tesisine transfer edilir. ZENIT yüksek verimli dalgıç pompaları düşük enerji maliyetleri ile yıllarca sorunsuz çözümler sunar. ZENIT dalgıç tip pompalarda farklı uygulamalara özel olarak farklı çark tipleri ve malzeme seçenekleri mevcuttur.

Giriş terfi istasyonlarında ZENIT dalgıç terfi pompaları ile atıksuyun terfi işlemi gerçekleştirilir.

Kum ve yağ tutucu ünitesinde dibe çöken kumun, kum ayırıcıya transferi için gezer köprüye entegre olarak ZENIT vorteks kum pompaları kullanılır.

Benzer şekilde kum ve yağ tutucu ünitesinde yüzeyde biriken yağlar gezer köprü ile sıyrılır ve ZENIT vorteks yağ pompaları ile transferi gerçekleştirilir.

Dengeleme tanklarında bazı durumlarda atık suyun terfi ettirilmesi gerekebilir. Bu uygulamalar da yine ZENIT dalgıç terfi pompaları ile başarılı şekilde gerçekleştirilir.

Ön çökeltme tanklarında havalandırma tankına gelen yükü azaltmak için bir kısım AKM ve BOİ giderimi yapılır. Bu giderim için yapılacak kimyasal dozajında OBL diyaframlı dozaj pompaları ve VERDER hava diyaframlı pompalar kullanılabilmektedir.

Havalandırma havuzlarında, havuz tabanına yerleştiren SSI difüzörler ile atıksuya oksijen transferi sağlanır. Difüzörlere iletilen basınçlı hava ise CONTINENTAL turbo blowerlar ile sağlanır.

Fazla çamur ve geri devir terfi istasyonları akışkanın transfer işlemleri ZENIT dalgıç pompalar ile gerçekleştirilir.

Fazla çamurun yoğunlaştırma işlemlerinin yapıldığı çamur yoğunlaştırma tanklarında ZENIT dalgıç mikserler ile karıştırma hizmeti vermekteyiz.

Çamur susuzlaştırma ünitesinde, dekantörler veya belt press’ler aracılığı ile çamurun susuzlaştırma işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem gerçekleşmeden önce çamurun dekantöre veya filtre presslere transferi VERDERHUS vida kanallı santrifüj pompa ile sağlanır. ile yapılır. Çamurun susuzlaştırma verimini artırmak için polielektrolit dozajı OBL dozaj pompaları ile yapılmaktadır.

Dezenfeksiyon işleminden sonra bazı uygulamalarda çıkış suyunun terfisi gerekebilmektedir. Bu uygulama için de ZENIT dalgıç pompalar kullanılmaktadır.

Bahsedilen ürünler ve uygulamalar proses farklı da olsa kimyasal arıtmada benzer şekilde kullanılmaktadır.