Arıtma

Uygulamalar
< Geri Dön

UYGULAMALAR

Temiz Su Arıtma

Arpon olarak temiz su uygulamalarında geniş ürün gamı ile her alanda ekipman sağlamaktayız. Proses suyu üretimi, içme suyu arıtma, deniz suyu arıtma, saf su üretim ve dezenfeksiyon ekipmanları ile su arıtma sürecinin her bir aşaması için bağımsız çözümler arayanlara, Arpon geniş ürün gamı ile yüksek kaliteli ürün ve uygulama uzmanlığı sunuyor.

Temizsu arıtma tesisleri ve endüstride her üretim prosesi farklı karakterde su ihtiyacı gösterir. Suyun temin edildiği kaynaktan itibaren kullanım amacına göre arıtma ihtiyacı belirlenir. Uygulanan arıtma adımları ve kullanılabilecek ekipmanlar aşağıda sıralanmıştır.

Su Alma ve Dağıtma Yapıları

Su alma yapılarında tesislerin konumlarına ve yapılarına göre farklı pompa tipleri kullanılabilir.

Hamsu alma yapısında santrifüj dalgıç pompa ihtiyaçlarında ZENIT ürünleri sorun çözücü olmaktadır. Aynı zamanda santrifüj pompa olarak tasarlanan hamsu alma yapılarında LOWARA ürünleri de kullanılabilir.

LOWARA hem ham su transferi hem de su dağıtımı için maliyet etkin, güvenilir ve enerji optimizasyonu çözümler sunar. Geniş ürün portföyünün tamamı güvenilir referanslı ürünlerden oluşur.

Su dağıtımı için LOWARA ürün gamında bulunan santrifüj pompalar, hidrofor grupları ve frekans kontrollü akıllı sistem çözümleri kullanılabilir. Su kayıpları için bu sayede kayıp en aza indirilmiş, enerji tüketimi azaltılmış , kaçaklardan ve boru bakımından kaynaklanan işletim maliyetleri azaltılmış çözümler sunulabilir.

Havalandırma , Demir ve Mangan Giderimi

Suda bulunan demir ve mangan çeşitli oksidasyon yöntemleriyle oksitlenir. Bunun için kullanılan en yaygın yöntemler, havalandırma ile havadaki oksijenin suya geçirilmesi ile çeşitli oksidant maddelerin kullanımıdır. Havalandırma için kaskat havalandırıcılarda yüksek basınçlı LOWARA ürünleri kullanılırken aynı zamanda oksidasyon için dozlanan kimyasallar için OBL dozaj pompaları ile çözüm sunmaktayız.

Koagülasyon ve Flokülasyon

Bulanıklık ve yüksek askıda kati maddenin giderilmesi için özellikle yüzeysel sularda kullanılır. Koagülantlar suya hızlı karıştırma tankında, uygun pH değerinde OBL dozaj pompaları ile dozlanır. Böylelikle, oluşan koloidal maddeler yavaş karıştırma tankında uygun polimer dozajıyla çökelebilir floklar haline getirilir ve takiben yer alan bir durultucuda çöktürülerek uzaklaştırılır.

Ön Arıtma yöntemleri filtrasyon işlemi ile takip edilir.

Klasik Filtrasyon

Kum veya multimedya filtreler, suyun içeriğindeki çökelebilir formdaki askıda kati maddelerinin süzülerek, berrak bir su üretilmesi için kullanılır. Ayrıca, özel dolgu yardımıyla da suda bulunan demirin süzülmesine fayda sağlar. Filtre besleme pompası olarak LOWARA santrifüj pompalar veya ZENIT dalgıç pompalar tercih edilir. Aktif karbon filtreleri ise, VERDERFLEX türü hortum peristaltik pompalarla dozlanan aktif karbonun ,suyun içeriğindeki suya tat ve koku veren serbest klor ve organik maddelerin aktif karbon reaksiyonu ile tutularak sudan ayrılmalarını sağlar.

Membran Filtrasyonu

Mikrofiltrasyon, bakteriler ve daha büyük kolloidal maddelerin süzülmesini sağlar. Ultrafiltrasyon ise mikrofiltrasyondan öte bir süzme gerçekleştirerek, bakteriler, virüsler, yüksek moleküler boyutlu proteinler ve organik maddelerin sudan uzaklaştırılmasını sağlar. Ultrafiltrasyon ile partikül gideriminden öte suyun dezenfeksiyonu da gerçekleşir.

Mikrofiltrasyon ve ultrafiltrasyonda kullanılan LOWARA santrifüj pompalar ve OBL dozaj pompaları sistemin etkin çalışmasını sağlar.

Reverse Osmos (RO)

Reverse Osmosisde (RO, Ters Ozmos) suyun basıncının üstünde bir karşı basınç uygulanarak LOWARA yüksek basınç pompası ile suyun yarı geçirgen RO membranlarından geçerek çözünmüş tuzlarından ayrılması ve böylelikle saflaştırılması sağlanır.

Su sıkıntısı çeken yerleşim yerlerinde içilebilir su üretme amacı ile tuzlu yeraltı suyu veya deniz suyundan minerallerin ve tuzun uzaklaştırılarak deniz suyu arıtma işlemi Reverse Osmos teknolojisi ile yapılmaktadır. Bu işlem memranlardan deniz suyunun yüksek basınçta geçirilmesi suretiyle yapılmaktadır. Yüksek basınç pompası olarak salmastrasız HYDRACELL pompalar istenilen basınç değerlerine sorunsuz olarak ulaşır. Dubleks ( AISI 329 ) malzeme yapısı ile deniz suyunun meydana getireceği korozyona karşı maksimum direnç sağlar. 

RO membranlarını kireç çökelmesi, serbest klor ve organik maddelere karşı korumak için suya antiskalant, sodyum metabisülfit ve biosit gibi çeşitli kimyasallar OBL dozaj pompası ile dozlanır.

Yumuşatma

Kireç-Soda Metodu belediyeler gibi yüksek debide su kullanımı olan yerlerde, çok sert veya alkali suların arıtımında ve yumuşatmanın yanında bulanıklık değeri yüksek olan sularda tercih edilmektedir. Pompa gruplarında LOWARA ve dozaj ihtiyaçlarında OBL dozaj pompaları kullanılabilmektedir.

İyon Değiştirici (Akışkan Yatak)

Su yumuşatma kolonları, suda sertlik oluşturan kalsiyum ve magnezyum iyonlarının su yumuşatıcı reçinelerdeki sodyum iyonu ile yer değiştirerek suyun sertliğinin giderilmesi için kullanılır. Yumuşatma uygulamasında kullanılan LOWARA santrifüj pompalar ve OBL dozaj pompaları sistemin etkin çalışmasını sağlar.

Nanofiltrasyon (NF)

Nanofiltrasyon, düşük basınçlı Reverse Osmosis (RO, Ters Ozmos) veya membranla yumuşatma olarak da adlandırılmaktadır. Pompa gruplarında LOWARA ve dozaj ihtiyaçlarında OBL dozaj pompaları kullanılabilmektedir.

Demineralizasyon ( Saf Su )

Buhar türbinleri, kazanlar ve proses suları için vazgeçilmez olan demineralize su üretimi farklı şekillerde gerçekleştirilmektedir. Pompa gruplarında LOWARA ve dozaj ihtiyaçlarında OBL dozaj pompaları kullanılabilmektedir.

Electrodeiyonizasyon (EDI)

EDI prosesinde su, ardı ardına dizili katyon ve anyon değiştirici membranlardan geçirilerek saf su üretilmesini sağlar.

Pompa gruplarında LOWARA ve dozaj ihtiyaçlarında OBL dozaj pompaları kullanılabilmektedir.

Dezenfeksiyon Sistemleri

Genellikle steril su ihtiyacı duyulan hastaneler, gıda sanayi, ilaç sanayii ve içme suyu üretiminde ozonlama, klorlama ,gaz klor, elektroklorinasyon sistemleri veya ultraviyole ile dezenfeksiyon gerçekleştirilir. Arıtma tesislerinde, arıtılmış suyun deşarj edileceği noktaya bağlı olarak tesis çıkışında dezenfeksiyonu gerekebilir.

Arıtma çamurları, yoğunlaştırılmış çamur, filtrepres besleme VERDERFLEX peristaltik hortum pompa, VERDERAIR, NOVAROTORS serileriyle transfer edilebilir.