Endüstri

Uygulamalar
< Geri Dön

UYGULAMALAR

Enerji

Elektrik enerjisinin üretimi ve kullanımı 1870’li yılların sonunda, gelişmiş Batı ülkelerinde başlamıştır. Sanayinin hızlı gelişimi elektrik enerjisi ihtiyacını da beraberinde getirmiş ve enerji üretim tesisleri kurulmuştur.Enerji üretim tesislerinde pompalar önemli bir yer tutmaktadır. Pompaların yoğun olarak kullanıldığı santraller daha çok termik santrallerdir.

Kondensanın suyla beslenmesi için termik santraller büyük debili akarsu yakınına veya deniz kıyısına kurulmaktadır.
Özellikle deniz suyu kullanan tesislerde, deniz suyu çok korozif olduğundan dolayı kullanılacak pompanın malzeme seçimi çok önemlidir. LOWARA LS/LC/LCP Serisi pompalar 
özellikle korozif akışkanlar için dupleks paslanmaz malzemeden üretilmektedir. Su alma yapısına göre yatay santrifüj pompalar herhangi bir malzeme kaybı olmadan uzun yıllar kullanılabilir.

Bu tesislerde türbin temizliği ve baca gazı arıtımı için yüksek basınç pompalarına ihtiyaç duyulur. HYDRA-CELL yüksek basınç pompaları 340 bara kadar çıkar. Baca gazına yüksek basınçlı su pulverize bir biçimde HYDRA-CELL pompalar ile basılarak baca gazının içerisinden atmosfer için tehlikeli kirleticilerin uzaklaştırılması sağlanır ve baca gazının soğutulmasına yardımcı olur.

Viskoz akışkan transferi için kullanılan ROTAN dişli pompalar enerji santrallerinde fuel oil transferini güvenilir bir şekilde sağlar. Bu tip pompalar ex-proof elektrik motorlu ile donatılmaktadır. Pozitif deplasmanlı oldukları için viskoz akışkan transferinde enerji tüketimleri santrifüj pompalara göre daha çok daha düşüktür. Bu pompalar aynı zamanda filtre sistemli, kontrol panolu olarak anahtar teslim FUEL-OIL SKID sistem olarak da sunulmaktadır.

Enerji santrallerinde buhar hatlarının korunması ve kullanılan suyun iyileştirilmesi için bazı kimyasallar sisteme enjekte edilir. Ağır hizmet koşulları için dizayn edilmiş olan OBL dozaj pompaları gerek yüksek basınçlı buhar hatlarına amonyak ve hidrazin enjeksiyonu, gerekse su şartlandırma için Sülfürik Asit (H2SO4), demir üç klorür (FeCl3) gibi korozif akışkanların dozajını başarı ile gerçekleştirir. Bu uygulamalar için de anahtar teslim DOZAJ SKID sistemleri de sağlanabilmektedir.