Bloglar

Reaktif, Koagülant ve Flokülant Dozlama

skid2

Cevherler değişken mineral içeriklerine sahiptir ve geri kazanım sistemleri bu tür değişimlere uyum sağlamalıdır. Kimyasal kullanımını optimize etmek ve tesis verimliliğini korumak için pompaların dozlama hızlarını sürekli olarak değiştirmesi gerekir. "Peristaltik pompalar", tesis SCADA sistemleri için önemli olan lineer akış hız karakteristiğine ve mükemmel tekrarlanabilirliğe sahiptir.

Siyanürler ve asitler gibi proses reaktifleri oldukça koroziftir, ancak kimyasal dirençli hortum, reaktifle temas eden tek parça olduğu için kimyasala maruz kalan başka hiçbir parça yoktur.

Toz Aktif Karbon (PAC) dahil olmak üzere birçok proses kimyasalı oldukça abrasiftir ve monopompalar için aşınma sorunları yaratır. Bu durum stator değiştirme maliyetlerine ve sık duruş kesintilerine yol açar.

Reaktifler, madende veya işleme tesisinde karıştırılarak katı oranı daha yüksek çözelti elde edilebilir, ancak katı oranı yüksek çözeltiler Verderflex "hortum pompa"  için sorun değildir.

Verderflex hortum pompanın salmastrasız tasarımı, sızıntıları ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek ortam ve çevre kirliliği riskini ortadan kaldırır. Bakır Sülfat gibi agresif aktivatörler için, pompalar tamamen korozyon direnci yüksek nikel ile kaplanıp pompanın çalışma ömrü uzatılabilir.

Flokülantlar ve koagülantlar kesme hassasiyeti yüksek ürünlerdir. Verderflex peristaltik pompalar, düşük kesme hızıyla yumuşak bir pompalama etkisine sahiptir.

Madencilik sektörü çalışmaları, Verderflex hortum pompaların, flokülant partikül boyutunu koruduğunu göstermiştir. Aynı çalışmalar, monopompaların partikül boyutlarını yaklaşık %50 ile %75 oranında azalttığını, flokülasyon performansını düşürdüğünü ve böylece ham maddeyi korumak için kimyasal kullanımını artırdığını ve daha uzun flokülasyon süreleri gerektirdiğini göstermiştir.

Daha fazla bilgi için VERDERFLEX ürünlerini inceleyebilirsiniz.Blog listesine geri dön.